Tusind spørgsmål om alt det der er

I arbejdet med mine karakterer spekulerede jeg over, hvad faget sabotør kunne minde om i vores samfund i dag og det nærmeste jeg kunne komme var en soldat. Men illegitim og uden mandat. Og det affødte straks tusind spørgsmål at se på mine karakterer i det lys. 
 

Hvor ligger styrken, begrænsningen, sårbarheden i hver af mine karakterer? Hvor går de hinanden på nerverne og hvor komplimenterer de hinanden? Hvad er det, der gør at nogen går i stykker og andre ikke gør? Hvornår er psykologisk og menneskelig modstand udviklende og hvornår begynder den at fortære et menneskes sjæl? Hvad er vendepunktet for, at du aldrig bliver den samme igen? Hvad er det at være modig? Og hvad betyder illegitimiteten?   

Sammen med en karakterbeskrivelse af Moskva, Pim og Spot besøgte jeg en forsker i psykologi på Københavns Universitet som arbejder med at udvikle en psykologisk screeningsmetode, der kan forudse, hvordan soldater vil reagere under forskellige stressbelastninger. Ved at vurdere hvor en soldats ressourcer ligger, hvor de er sårbare, og hvilke opgaver de er bedst egnede til at løse, kan man måske forebygge krigstraumer.   

Traumer er en subjektiv oplevelse. Det, som et menneske oplever som traumatisk, er ikke nødvendigvis traumatisk for et andet menneske. Og alle bearbejder traumer på sin individuelle måde. Der er ikke noget der hedder over en kam. Det fik mig til at tænke på fotografen Lalage Snows projekt We Are The Not Dead.


Over otte måneder tog han billeder af soldater før, under og efter deres udstationering i Afghanistan. Jeg har set rigtig meget på de billeder, men hvad ser jeg i virkeligheden, når jeg kigger på dem? Lige nu tænker jeg: Ikke andet end min egen holdning til krig.  
Se flere af Snows billeder her.  

Min eftermiddag med forskeren var super inspirerende. Ikke kun i forhold til mine karakterer, men også i forhold til mig som menneske. Jeg gik derfra med en dyb følelse af frihed. Der er ikke så meget vi mennesker basalt set kan ændre ved os selv. Der er det der er. Jeg er den jeg er. Opgaven er så at forvalte det bedst muligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar